top of page

Dat ak lè se TBD

|

Kote a se TBD

Goal Bound Jounen foutbòl Broward County

Taylor Made Futbol Initiative Goal Bound Soccer Day la gen pou objaktif pou ankouraje kapasite fizik, travay ann ekip, ak devlopman pèsonèl pami timoun lekòl nan klas K-6yèm ane.

Goal Bound Jounen foutbòl Broward County
Goal Bound Jounen foutbòl Broward County

Time & Location

Dat ak lè se TBD

Kote a se TBD

About the event

Jounen foutbòl Taylor Made Futbol Initiative Goal Bound Bound la gen pou objaktif pou ankouraje kapasite fizik, travay ann ekip, ak devlopman pèsonèl pami timoun lekòl nan klas K-5yèm ane. Nou kwè ke Goal Bound Soccer Day pral pa sèlman bay timoun yo yon eksperyans amizan ak edikasyon, men tou, li pral kontribye nan byennèt jeneral kominote a. Taylor Made Futbol Initiative (TMFI) te etabli pou pote bon jan kalite fòmasyon foutbòl ak ekspètiz teknik nan vil enteryè defavorize nan Sidès Etazini yo. Opinyon Barrett Green, yon ansyen Linebacker NFL ki te vle yon vi diferan pou pitit gason l, TMFI te kreye nan onè youn nan pi bon zanmi li yo, Sean Taylor, ki te pèdi lavi l trajikman pou defann fanmi l kont yon envazyon lakay li. Barrett pote leson yo aprann nan espò pwofesyonèl, ak ekspoze nan nivo ki pi wo nan foutbòl jèn yo, nan mitan vil yo nan peyi Etazini.

Share this event

bottom of page